อุปกรณ์ เครื่องกวาดใบอ้อย / เครื่องอัดใบอ้อย

 

48001  เข็มเครื่องอัดใบอ้อย
รุ่น C2200

 

 

 

48002 เข็มเครื่องอัดใบอ้อย
รุ่น New hollland

 

 

48003 สปริงเครื่องอัดใบอ้อย

 

48004 เข็มเครื่องอัดใบอ้อย
รุ่น C2200 Model.2

 

 

48005 เข็มเครื่องอัดใบอ้อย
รุ่น New hollland Model.2

 

 

48006 หนวดเกลี่ยใบ Model.1

48012 หนวดกุ้งเครื่องกวาดใบ รุ่น C2200 (สีเขียว)

 

48013 หนวดเกลี่ยใบ รุ่น DC Model.1

 

48007 หนวดกุ้งเครื่องกวาดใบ
รุ่น New hollland

 

 

48008 หนวดกุ้งเครื่องกวาดใบ
รุ่น C2200

 

 

48009 เชือกมัดฟางเครื่องอัดใบอ้อย
ทรงเตี้ย

48011 เชือกมัดฟางเครื่องอัดใบอ้อย 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่)

48010 เชือกมัดฟางเครื่องอัดใบอ้อย
ทรงสูง