ปุ๋ย และ ยา - ปุ๋ยระบบน้ำ ธาตุอาหารเสริม

50001 ปุ๋ยตรากระต่าย 46 - 0 - 0

50002 ปุ๋ยตรากระต่าย 16 - 20 - 0

50003 ปุ๋ยตราทิพย์ 15 - 7 - 18

50004 ปุ๋ยตราทิพย์ 27 - 12 - 6

50005 ปุ๋ยตราทิพย์ 21 - 7 - 18

50006 ปุ๋ยตราหัววัว15 - 15 - 15

50009 ปุ๋ยตราหัววัว 15-7-18

50010 ปุ๋ยตรากระต่าย 21-0-0

50011 ปุ๋ยตรากระต่าย 18-46-0

50012 ปุ๋ยตรามงกุฎ 0-0-60

21008 ปุ๋ยระบบน้ำ สูตร 23 - 10 - 24 หนัก 25 กิโลกรัม

21009 ปุ๋ยระบบน้ำ สูตร 0 - 0 - 61 หนัก 25 กิโลกรัม

21011 Z - MIX หนัก 25 กิโลกรัม

21012 Z - MAX หนัก 25 กิโลกรัม

50012 ปุ๋ยคุณกิวโด้  G1 50 กิโลกรัม

50014 ปุ๋ยตราหัววัว 20 – 8 - 20

 

50007 สารกำจัดวัชพืชอินทรีย์ SAFE 1 PLUS

50015 ปุ๋ยตราหัววัว 46 – 0 - 0