โซ่ - ข้อต่อโซ่ - เฟืองโซ่ - มู่เลย์ – สายพาน

โซ่ และข้อต่อโซ่

29001
โซ่ SUMO SMC2080H ยาว 10 ฟุต
(ก.พัฒนา , ศ.พัฒนา)

29003
โซ่ SUMO SMC2060H 0-RING G/DC 60/77LINKS (Kubota)

38070 โซ่เดี่ยว 50-1R (10FT)

29002 ข้อต่อเต็มข้อ SUMO
SM CL2080H

38071 ข้อต่อเต็มข้อ CL50-1R

38072 ข้อต่อครึ่งข้อ OL50-1R

5022 โซ่ NO. 80 – 2

5023 โซ่ NO. 60 - 1

5024 โซ่ NO. 50 - 1

38090 สลักตัวยู ทั้งชุด
(R-ตัวยูฟอร์ด คูโบต้า + สลัก)

 

 

38091 โซ่ข้าง คูโบต้า 45 แรง
แบบกลม

 

soon

 

38092 โซ่ข้าง คูโบต้า
รุ่นพิเศษ แบริ่งสีทอง

 

soon

 

38093 โซ่ข้างฟอร์ด 6 หุน
เกลียว 1 นิ้ว

 

38094 เพลา PTO GU 500x550 (ใช้กับเครื่องม้วนสายน้ำหยด)

 

38095 เพลา PTO GU 1100x800

 

38096 เพลา PTO GU 2200x750

 

 

เฟืองโซ่

 

36001

 

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 12T

36002

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 13T

36003

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 14T

36004

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 15T

36005

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 16T

36006

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 17T

36007

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 18T

36008

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 20T

36009

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 23T

36010

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 25T

36011

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 26T

36012

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 27T

36013

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 28T

36014

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 30T

36015

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 32T

36016

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 33T

36017

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 35T

36018

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 36T

36019

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 37T

36020

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 38T

36021

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 40T

36022

เฟืองโซ่ เบอร์ 60 x 45T

 

มู่เล่ย์

38001 มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38002 มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38003 มู่เล่ย์ 2 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง B

38004 มู่เล่ย์ 2 นิ้วครึ่ง 2 ร่อง แบบร่อง B

38005 มู่เล่ย์ 3 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38006 มู่เล่ย์ 3 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38007 มู่เล่ย์ 3 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง B

38008 มู่เล่ย์ 3 นิ้วครึ่ง 2 ร่อง แบบร่อง B

38009 มู่เล่ย์ 6 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38010 มู่เล่ย์ 6 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38011 มู่เล่ย์ 8 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38012 มู่เล่ย์ 8 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38013 มู่เล่ย์ 10 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38014 มู่เล่ย์ 10 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38015 มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง A

38016 มู่เล่ย์ 2 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง A

38017 มู่เล่ย์ 2 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง A

38018 มู่เล่ย์ 2 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง A

38019 มู่เล่ย์ 3 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง A

38020 มู่เล่ย์ 3 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง A

38021 มู่เล่ย์ 3 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง A

38022 มู่เล่ย์ 3 นิ้วครึ่ง 2 ร่อง แบบร่อง A

38073 มู่เล่ย์ 4 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง A

38074 มู่เล่ย์ 4 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง A

38075 มู่เล่ย์ 5 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง A

38076 มู่เล่ย์ 6 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง A

38077 มู่เล่ย์ 4 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง A

38078 มู่เล่ย์ 4 นิ้วครึ่ง 2 ร่อง แบบร่อง A

38079 มู่เล่ย์ 5 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง A

38080 มู่เล่ย์ 4 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38081 มู่เล่ย์ 4 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง B

38082 มู่เล่ย์ 5 นิ้ว 1 ร่อง แบบร่อง B

38083 มู่เล่ย์ 5 นิ้วครึ่ง 1 ร่อง แบบร่อง B

38084 มู่เล่ย์ 4 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38085 มู่เล่ย์ 5 นิ้ว 2 ร่อง แบบร่อง B

38086 มู่เล่ย์ 7 นิ้ว 1 ร่อง แบบ A ไสลิ่ม

38087 มู่เล่ย์ 8 นิ้ว 1 ร่อง แบบ A
ไสลิ่ม

38088 มู่เล่ย์ 12 นิ้ว 1 ร่อง แบบ A
ไสลิ่ม ดุม3

38089 มู่เล่ย์ 6 นิ้ว 2 ร่องแบบ A
ไสลิ่ม

 

สายพาน V-Belt ร่อง A  BANDO

38023

A 30  

38024

A 35  

38025

A 40  

38026

A 41  

38027

A 45  

38028

A 50  

38029

A 55  

38030

A 60  

38031

A 62  

38032

A 65  

38033

A 67  

38034

A 70  

38035

A 74  

38036

A 80  

38037

A 85  

38038

A 90  

38039

A 91  

38040

A 94  

38041

A 105  

38042

A 110  

38043

A 112  

38044

A 120  

สายพาน V-Belt ร่อง B  BANDO

38045

B 30  

38046

B 35  

38047

B 40  

38048

B 41  

38049

B 45  

38050

B 50  

38051

B 55  

38052

B 60  

38053

B 62  

38054

B 65  

38055

B 67  

38056

B 70  

38057

B 74  

38058

B 80  

38059

B 85  

38060

B 90  

38061

B 91  

38062

B 94  

38063

B 105  

38064

B 110  

38065

B 112  

38066

B 120  

38067

B 128  

38068

B 136  

38069

B 144