อุปกรณ์รถตัดอ้อย - เครื่องวัดความหวานอ้อย
ถาดเพาะกล้าอ้อย

อุปกรณ์รถตัดอ้อย

26001  ใบมีดตัดโคน รถตัดอ้อย
2 คม หนา 5 mm.

26002 คัฟปิ้งรถคีบ
ยี้ห้อ เบล แบบเหล็ก

26003 คัฟปิ้ง รถคีบ
ยี้ห้อ เบล แบบพลาสติก

26004 คัฟปิ้ง รถคีบ
ยี้ห้อ อะแตม แบบเหล็ก

26005 คัฟปิ้ง รถคีบ
ยี้ห้อ อะแตม แบบพลาสติก

26006 อะแด๊ปเตอร์

26007 ใบพัดลมใหญ่3 ใบ

26008 ใบพัดลมเล็ก 3 ใบ

26009 งาคีบเบล

45006
ข้อต่อเกลียวนอก รูใน 1 หุน (1/8")

45007
อแดปเตอร์ 04JM x 02PM x 90 องศา

 

 

26010 ใบมีดสับท่อนอ้อย หนา 8 mm.

 

เครื่องวัดความหวานอ้อย - ถาดเพาะกล้าอ้อย - ใบผานจักร

45001 เครื่องวัดความหวาน
แบบดิจิตอล
รุ่น HI96801 HANA 0-85% Brix

45002 เครื่องวัดความหวาน
แบบส่อง
รุ่น RHB-32ATC HANA 0-32% Brix

45003 ถาดเพาะกล้าอ้อย อย่างหนา
แบบ 45 หลุม

45004 ใบผานจักร 26 นิ้ว หนา 5 มิล ตรา จิงโจ้

45014 ใบผาน 26 นิ้ว รูกลาง 92 mm.
หนา 5 มิล ตรา แพะ

45005 เครื่องหนีบอ้อย

 

45008

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) 3หุน ยาว 1 นิ้วครึ่ง +หัว

45009

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) 3หุน ยาว 2 นิ้ว +หัว

45010

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) 3หุน ยาว 2 นิ้วครึ่ง +หัว

45011

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) M8 x 40 +หัว

45012

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) M8 x 50 +หัว

45013

ชุดน๊อตเครื่องอัดใบอ้อย(10.9) M8 x 65 +หัว