เครื่องตัดหญ้า - เครื่องเลื่อย
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ - สว่านเจาะดิน

เครื่องพ่นยา -พ่นปุ๋ย - เครื่องหว่านปุ๋ย และอุปกรณ์

เครื่องตัดหญ้า – สว่านเจาะดิน – เครื่องเลื่อย - เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

22001 เครื่องตัดหญ้า
MARTENS GX35 OHC

 

31003 เครื่องตัดหญ้า
สะพายหลัง  30.5 cc ลานใหญ่ 
( Mitsupower )

 

31004 เครื่องตัดหญ้า
สะพายหลัง  40.2 cc
สตาร์ทเบา (Mitsupower) แบบ 1

31005 เครื่องตัดหญ้า
สะพายหลัง  40.2 cc
สตาร์ทเบา(Mitsupower) แบบ 2

31006 เครื่องตัดหญ้า
สะพายหลัง  37.7 cc 
4 Stoke ( Mitsupower )

37003 เครื่องตัดหญ้า
2 จังหวะ X

37004 สว่านเจาะดิน

 

37005 เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

41012 เครื่องเลื่อย 2HP KY-38

37011 ใบตัดหญ้าเลื่อยวงเดือน
9 นิ้ว 24 ฟัน

37012 ใบตัดหญ้าเลื่อยวงเดือน
9 นิ้ว 40 ฟัน

37013 ใบตัดหญ้าเลื่อยวงเดือน
9 นิ้ว 30 ฟัน

 

41006 หัวเทียนเครื่องตัดหญ้า 411,415 POWER

 

 

เครื่องพ่นยา – เครื่องพ่นปุ๋ย – เครื่องหว่านปุ๋ย

22002 เครื่องฉีดยาสะพายหลัง
เครื่องยนต์ ฮอนด้า

31001 เครื่องพ่นยาสะพายหลัง
(ลูกสูบ) 25L ( Mitsupower )
สตาร์ทหน้า

31002 เครื่องพ่นยาสะพายหลัง
(ลูกสูบ) 25L ทองเหลือง
( Mitsupower ) สตาร์ทหน้า

31036 เครื่องพ่นยา 3 สูบ 22 มม.
(รุ่นอัตโนมัติ) (Nikkei)
+ ด้ามพ่นยา 3 ฟุต - ตรง 2 ด้าม

31037 เครื่องพ่นยา 3 สูบ 30 มม.
(รุ่นธรรมดา)(Nikkei)
+ ด้ามพ่นยา 3 ฟุต - ตรง 2 ด้าม

31038 สายพ่นยา 8.5 mm. 20 เมตร
(น้ำเงิน ) MP-250
(Mitsupower)

31039 สายพ่นยา 8.5 mm.50 เมตร
(น้ำเงิน)  MP-250
(Mitsupower)

37001 เครื่องพ่นยา 2 จังหวะ

37002 เครื่องพ่นปุ๋ย+เมล็ด

50008 เครื่องหว่านปุ๋ย อัตโนมัติ

37006 เครื่องพ่นปุ๋ย ระบบแบตเตอรี่
ความจุ 16 ลิตร

37007 เครื่องพ่นปุ๋ย ระบบแบตเตอรี่
ความจุ 20 ลิตร

37008 เครื่องพ่นปุ๋ย ระบบมือโยก
ความจุ 16 ลิตร

 

37009 เครื่องพ่นปุ๋ย ระบบมือโยก
ความจุ 20 ลิตร

31067 สายพ่นยา 8.5 mm.20 เมตร
(เหลือง) YM-150 (Yamajima) 3 ชั้น