สินค้าระบบน้ำครบวงจร

คลิ๊ก เพื่อเลือกหมวดต่างๆ

อุปกรณ์น้ำหยด Tigger - irriway

อุปกรณ์น้ำหยด Super Products

อุปกรณ์น้ำหยด ฟาร์มเมอร์ เซนเตอร์

สปริงเกลอร์ ,
ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อ PE และอุปกรณ์ / ท่อ PE ทางการเกษตร

ระบบน้ำ ฟลัดฟลูม

แป๊ปลด 1 ข้าง และ 2 ข้าง

บอลวาว์ล - ฟุ๊ตวาว์ล - ประตูน้ำ

ก๊อกน้ำ , บอลวาว์ล
(SANWA / YAMAJIMA
)
/ ก๊อกน้ำหมูกิน

สายยางชนิดต่างๆ

ท่อส่ง ไนลอน และ สายดูด ไนล่อน

อุปกรณ์ใช้กับท่อ และระบบน้ำ

ท่อ PVC และข้อต่อ PVC

 

อุปกรณ์น้ำหยด Tigger – irriway

 

21001 เทปน้ำหยด Tigger – irriway
(1,830 เมตร / ม้วน)

21002 กรอง John Deere Water 3 นิ้ว

21003 กรอง John Deere Water 2 นิ้ว

21004 วาล์วน้ำหยด ต่อท่อ PVC + ลูกยาง

21005 ข้อต่อท่อแบน Lay Flat แบบ
มี วาล์ว เปิด - ปิด

21006 ข้อต่อท่อแบน Lay Flat แบบ
ไม่มีวาล์ว เปิด - ปิด

21007 ข้อต่อตรง

21010 เทปน้ำหยด Tigger - irriway
(3,050 ม./ม้วน)

 

 

 

อุปกรณ์น้ำหยด Super Products

25001 หัวสปริงเกลอร์
หมุนรอบตัวแบบใบพัด
พร้อมขาปักดินยาว

25002 หัวสปริงเกลอร์
หมุนรอบตัวแบบลูกข่าง
พร้อมขาปักดินยาว

25003  หัวสปริงเกลอร์
หมุนรอบตัวแบบใบพัด
พร้อมขาปักดินสั้น

25004 หัวสปริงเกลอร์
หมุนรอบตัวแบบลูกข่าง
พร้อมขาปักดินสั้น

 

25005 VFI วาล์วผสมปุ๋ย
แบบเวนจูรี่ ครึ่งนิ้ว

 

25006 VFI วาล์วผสมปุ๋ย
แบบเวนจูรี่ 6 หุน

25007  VFI วาล์วผสมปุ๋ย
แบบเวนจูรี่ 1 นิ้ว

25008 VFI วาล์วผสมปุ๋ย
แบบเวนจูรี่ 1 นิ้วครึ่ง

25009 VFI วาล์วผสมปุ๋ย
แบบเวนจูรี่ 2 นิ้ว

25010 HS ดอกสว่านเจาะท่อ
พีวีซี และ พีอี
สำหรับใส่ลูกยาง 16 mm

25011 HS ดอกสว่าน
เจาะท่อพีวีซี และ พีอี
สำหรับใส่ลูกยาง 20 mm

 

 

25012 HPL ที่เจาะรู
ท่อ Lay Flat ขนาด 20 mm.

 

25013 PG เกจวัดแรงดัน
แบบแห้ง 0-6 บาร์

 

25014 ท่อน้ำหยด Netafim สตรีมไลน์
หนา 8 Mil 2.1 ลิตร / ชม.

 

25015  GC M
ข้อต่อเกจทองเหลือง
เกลียวนอก 1/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว

 

25016 เทปน้ำหยดไทยธารา
ขนาด ครึ่งนิ้ว (ยาว 1000 เมตร)

 

25017 กรองตระแกรง
ขนาด 2 นิ้ว ยาวพิเศษ

25018 กรองดิสก์
ขนาด 2 นิ้ว ยาวพิเศษ

 

25019 กรองดิสก์ ขนาด 2 นิ้ว

 

25021 ข้อต่อแยกท่อผ้าใบแบน
เข้าเทปน้ำหยด 16 mm.

25022 เทปน้ำหยด ขวัญใจชาวไร่
(รุ่นเทปกลม) หนา 6 mil
ยาว 1000 เมตร อัตรา 3.0/ชม.

 

25023 เทปน้ำหยด Aqua drip หนา 0.15 มม. ยาว 900 เมตร

 

 

อุปกรณ์น้ำหยด ฟาร์มเมอร์ เซนเตอร์

27001  วาล์ว ขนาด 16-20 mm.
พร้อมลูกยาง PE

27002 วาล์ว ขนาด 20 mm. เต็ม พร้อมลูกยาง
ใช้กับ PE เทปน้ำหยด

27003 วาล์วแยกพีวีซี
เทปน้ำหยด 16 mm.พร้อมลูกยาง

27004 วาล์วต่อท่อ PE 16 mm.
สวมยางเป็น 20 mm. พร้อมลูกยาง

27005 มินิวาล์วน้ำใช้กับ PE
และ เทปน้ำหยด 16 mm.

27006 วาล์วน้ำสีฟ้า PVC ครึ่งนิ้ว
ใช้กับ PE 20 mm.สวมอุปกรณ์ ครึ่งนิ้ว

27007 วาล์วน้ำสีฟ้า PVC 6 หุน
ใช้กับ PE 20 mm.สวมอุปกรณ์ 6 หุน

27008 แยกหกทางเทปน้ำหยด
ขนาด 16 mm.

27009 ข้อต่อเกลียวสองทางใช้กับ
เทปน้ำหยด 16 mm.

27010 ข้อต่อรูด 2 ทางอย่างดีใช้กับ
เทปน้ำหยด 16 mm.

27011 ข้อต่อรูด 1 ทางใช้กับ PE 16 mm.
เทปน้ำหยด 16 mm.

27012 หัวอุดปลายน้ำ
ใช้กับเทปน้ำหยด 16 mm.

27013 ข้อต่อแยกท่อผ้าใบ
แบนเข้าเทปน้ำหยด 16 mm.

27014 ลูกยางเตี้ย 16 mm. กันน้ำรั่ว

27015 ลูกยาง สูง 16 mm. กันน้ำรั่ว

27016 ลูกยางเตี้ย 20 mm. กันน้ำรั่ว

27017 ลูกยางสูง 20 mm.กันน้ำรั่ว

27018 อุดยาง กันน้ำรั่ว 16 mm.

27019 อุดยางกันน้ำรั่ว 20 mm.

27020 แย็คน้ำมันคุณภาพสูง
ทำจาก (PU )100% เบนซิน/แก๊สโซฮอลล์

27021 โฮลซอลล์ 16 mm.
เจาะท่อ PVC ใส่ยางกันรั่ว

27022 โฮลซอลล์ 17 mm.
เจาะท่อ PVC ใส่ยางกันรั่ว

27023 โฮลซอลล์ 20 mm.
เจาะท่อ PVC ใส่ยางกันรั่ว

27024 โฮลซอลล์ 21 mm.
เจาะท่อ PVC ใส่ยางกันรั่ว

27025 SUPER HOT-1 สปริงเกอร์

 

25020 ที่เจาะรูท่อ Lay Flat ขนาด 15 มม.

21013 โรลม้วนสายน้ำหยด

21014 เครื่องม้วนสายน้ำหยด
+ เพลา PTO GU 500x550

21015 ที่ม้วนสายน้ำหยดแบบมือหมุน

27026 ที่เจาะสาย Lay Flat

 

27027 ข้อต่อท่อแบน Lay Flat แบบมีวาล์ว เปิด - ปิด

 

 

สปริงเกอร์ , ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อ PE และอุปกรณ์ / ท่อ PE ทางการเกษตร

40005 หกทาง 16 มิล x 1 นิ้ว x 6 หุน

40006 สปริงเกอร์ ใบแดง หมุนรอบตัว

 

40007 ท่อ PE เกษตร 16 mm BB 200 เมตร

40008 ท่อ PE เกษตร 20 mm BB 200 เมตร

40009 ท่อ PE เกษตร 25 mm BB 200 เมตร

 

40010 ข้อต่อตรง  PE  เกษตร 16 มิล

 

40011 ข้อต่อตรง  PE  เกษตร 20 มิล

 

40012 ข้อต่อตรง  PE  เกษตร 25 มิล

40013 สามทาง PE  เกษตร 16 มิล

40014 สามทาง PE เกษตร 20 มิล

40015 สามทาง PE  เกษตร 25 มิล

 

40016 ข้อต่อเกลียวนอก PE เกษตร
25 มิล x 6 หุน

40017 สายไมโคร 7 mm.  ยาว 100  เมตร

40018 ผีเสื้อ ( เกลียวใหญ่ ) R – 1.5 เมตร

40019 หัวเจ็ทยาว

 

40020 หัวเจ็ทสั้น

40021 ด้ามเจาะ PE

40022 เสาปัก รุ่นล๊อคสาย

40025 มินิสปริงเกอร์ 2 in 1

 

40026 หัวน้ำหยดจานบิน หรือ ฝาเบียร์ส้ม

 

40027 นิเปิ้ล ทองเหลือง ครึ่งนิ้ว

40028 ข้อต่อ ม.ม. ทองเหลือง ครึ่งนิ้ว

40029 ข้องอ ม.ม. ทองเหลือง ครึ่งนิ้ว

40030 ข้องอ ผ.ม. ทองเหลือง ครึ่งนิ้ว

 

40031 สามทาง ม.ม. ทองเหลือง ครึ่งนิ้ว

40032 สปริงเกอร์ ใบพัดแสตนเลส (โครงหมุน)

40033 สปริงเกอร์ ใบพัดแสตนเลส
(โครงธรรมดา)

 

40034 อะแดปเตอร์ ต่อสายไมโคร(ผอม)

40035 หัวอุด PE 07

40036 ข้องอ PE เกษตร 16 มิล

40037 ข้องอ PE เกษตร 20 มิล

40038 ข้องอ PE เกษตร 25 มิล

 

40039 ข้อต่อเกลียวนอก PE เกษตร
16 มิล x 1/2

 

40040 ข้อต่อเกลียวนอก PE เกษตร
20 มิล x 1/2

40024 ข้องอเกลียวนอก PE
16 มิล x 1/2

40041 ข้องอเพิ่มเกลียวนอก
PE 25 มิล x 1/2

40023 สามทางเกลียวนอก PE
25 x 1/2 x 25

40042 สามทางเกลียวนอก PE
20 x 1/2 x 20

40043 สามทาง ลด PE
25 x 16 x 25

40044 ต่อตรงเปอร์เมท เทปน้ำหยด
16-16.5 mm

40045 ต่อตรงเปอร์เมท เทปน้ำหยด
20-16.5 mm

40046 วาว์ล ข้อต่อเปอร์เมท
เทปน้ำหยดแบน 16x16.5mm.+ ยาง

40047 เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ  อนาล็อค

40048 เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ 
ดิจิตอล

40049 สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก
1/2" รู 3 มิล

40050 สปริงเกลอร์แนนเกลียวใน
6 หุน รู 3 มิล

40051 สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก
6 หุน รู 3 มิล

 

 

 

40052 ต่อตรง เทปน้ำหยด 16.5 mm.

 

 

40053 ต่อตรงเกลียวนอกเทปน้ำหยด
แบบแบน ครึ่งนิ้ว - 16.5 mm.

 

40054 สปริงเกลอร์แนนเกลียวนอก 6 หุน  
ทองเหลืองทั้งตัว

40055 สปริงเกลอร์เหล็ก
ปรับองศาเกลียวใน 1 นิ้ว ครึ่ง

40056 สปริงเกลอร์เหล็กปรับองศา
เกลียวใน 2 นิ้ว

40057 ท่อพีอี 63 มิล ยาว 50 เมตร (PN6.3)

40058 ท่อเกษตร LDPE 63 มิล
ยาว 100 เมตร PN4

46001 ถังปูนพลาสติก

46002 บุ้งกี๋พลาสติก

46003 บุ้งกี๋พลาสติก สีดำ ทึบ

 

 

40063 เทปน้ำพุ่ง 1 นิ้ว รูน้ำ
ทุกคู่ 10 ซม. ยาว 100 เมตร

ลดเหลี่ยมทองเหลือง

 

ระบบฟลัดฟลูม

 

24001 สายน้ำ 6 นิ้ว

 

24002 สายน้ำ 8 นิ้ว

 

24003 สายน้ำ  12 นิ้ว

 

24004 ถ้วยให้น้ำ

 

 

24005 ชุดเจาะถ้วย

24006 ชุดเจาะสาย

 

แป๊ปลด 1 ข้าง และ 2 ข้าง

 


 

 

บอลวาว์ล - ฟุ๊ตวาว์ล - ประตูน้ำ

 

29004 บอลวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้ว

29005 บอลวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้ว 2 หุน

29006 บอลวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้วครึ่ง

29007 บอลวาล์ว สวมเชื่อม 2 นิ้ว

 

 

29008 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม ครึ่ง นิ้ว

29009 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 6 หุน

29010 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้ว

29011 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้ว 2 หุน

29012 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 1 นิ้ว ครึ่ง

29013 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 2 นิ้ว

 

 

29014 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 2 นิ้ว ครึ่ง

29015 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 3 นิ้ว

29016 ฟุตวาล์ว สวมเชื่อม 4 นิ้ว

 

 

29017 ฟุตวาล์ว เกลียว ครึ่ง นิ้ว

29018 ฟุตวาล์ว เกลียว 6 หุน

29019 ฟุตวาล์ว เกลียว 1 นิ้ว

 

 

29020 ฟุตวาล์ว เกลียว 1 นิ้ว ครึ่ง

29021 ฟุตวาล์ว เกลียว 2 นิ้ว ครึ่ง

29022 ฟุตวาล์ว เกลียว 3 นิ้ว

 

 

46005 ฟุตวาว์ลสวมสายดูด 2 นิ้ว ลิ้นสปริง 4 หู สีดำ

46006 ฟุตวาว์ลสวมสายดูด 3 นิ้ว ลิ้นสปริง 4 หู สีดำ

46007 ฟุตวาว์ลสวมสายดูด 4 นิ้ว ลิ้นสปริง 4 หู สีดำ

 

 

29023 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล ครึ่ง นิ้ว หัวธรรมดา LL1161

29024 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 6 หุน หัวธรรมดา LL1161

29025 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 1 นิ้ว หัวธรรมดา LL1161

29026 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 1 นิ้ว 2 หุน หัวธรรมดา LL1161

29027 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 1 นิ้ว ครึ่ง หัวธรรมดา LL1161

29028 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 2 นิ้ว หัวธรรมดา LL1161

29029 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 2 นิ้ว ครึ่ง หัวธรรมดา LL1161

29030 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 3 นิ้ว หัวธรรมดา LL1161

29031 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 4 นิ้ว หัวธรรมดา LL1161

 

 

29032 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล ครึ่ง นิ้ว หัวแฉก LL1163

29033 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 6 หุน หัวแฉก LL1163

29034 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล 1 นิ้ว หัวแฉก LL1163

 

 

29035 ประตูน้ำทองเหลือง ครึ่ง นิ้ว

29036 ประตูน้ำทองเหลือง 6 หุน

29037 ประตูน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว

29038 ประตูน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว 2 หุน

29039 ประตูน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว ครึ่ง

29040 ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว

29041 ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว ครึ่ง

29042 ประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว

29043 ประตูน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว

 

 

29045

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด ครึ่งนิ้ว

29046

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด 3 นิ้ว

29047

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด 4 นิ้ว

29048

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด 5 นิ้ว

29049

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด 6 นิ้ว

29050

บัตเตอร์ฟลายล์ วาล์วน้ำ ขนาด 8 นิ้ว

 

 

ก๊อกน้ำ , บอลวาว์ล (SANWA/YAMAJIMA) , ก๊อกน้ำหมูกิน

30001 ก๊อกบอลด้ามแดง ครึ่งนิ้ว SANWA

30002 บอลวาล์วครึ่งนิ้ว SANWA

30003 บอลวาล์ว 6 หุน SANWA

30004 บอลวาล์ว 1 นิ้ว SANWA

29044 ก๊อกน้ำอลูมิเนียม 4 หุน

31045 บอลล์วาวล์ PVC ครึ่งนิ้ว
YAMAJIMA

31046 บอลล์วาวล์ PVC 6 หุน
YAMAJIMA

31047 บอลล์วาวล์ PVC 1 นิ้ว
YAMAJIMA

31048 บอลล์วาวล์ PVC 1นิ้ว 2 หุน YAMAJIMA

31049 บอลล์วาวล์ PVC 1 นิ้วครึ่ง YAMAJIMA

31050 บอลล์วาวล์ PVC 2 นิ้วครึ่ง YAMAJIMA

31051 บอลล์วาวล์ PVC 3 นิ้ว
YAMAJIMA

40001 ก๊อกน้ำสีฟ้าใส
PVC ครึ่งนิ้ว

40002 ก๊อกน้ำสีฟ้าใส PVC 6 หุน

40003 ก๊อกสนาม PVC ครึ่งนิ้ว

40004 ก๊อกสนาม PVC 6 หุน

46028 ข้อต่อก๊อกหมู
ไนล่อน เกลียวใน ครึ่งนิ้ว

46029 ก๊อกหมูกินน้ำ เหล็กชุบ

46030 ก๊อกหมูกินน้ำ ทองเหลืองชุบ

 

46031 ก๊อกหมูกินน้ำ แสตนเลส

 

 

สายยางชนิดต่างๆ

31040 สายส่งน้ำ PVC
1 นิ้วครึ่ง x 100 m. YAMAJIMA

31041 สายส่งน้ำ PVC
2 นิ้วครึ่ง x 100 m. YAMAJIMA

31042 สายส่งน้ำ PVC
3 นิ้ว x 100 m. YAMAJIMA

31043 สายยางเขียว 5 หุน หนัก 20 Kg.

31044 สายยางเขียว 6 หุน หนัก 25 Kg.

32008 สายยางใสครึ่งนิ้ว 1 เมตร

32009 สายยางใส 5 หุน 1 เมตร

 

32010 สายยางใส 6 หุน 1 เมตร

 

32011 สายยางใส 1 นิ้ว 1 เมตร

 

32012 สายยาง 1/4  (2 หุน)

32013 สายยาง 5/16 (2 หุนครึ่ง)

32014 สายยาง 3/8 (3 หุน)

32015 สายยาง  1.1/4  (1 นิ้ว 2หุน)

32016 สายยาง  1.1/2  (1 นิ้ว 4 หุน)

32017 สายยาง 2  นิ้ว

 

 

สายส่งน้ำ PVC และ สายดูด ไนล่อน

สายส่งน้ำ PVC

23027

สายส่งน้ำ PVC ตราม้า TPH 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร

23028

สายส่งน้ำ PVC ตราม้า TPH 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร

23029

สายส่งน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว SUPERHOSE ยาว 100 เมตร

23030

สายส่งน้ำ PVC ขนาด 3 นิ้ว SUPERHOSE ยาว 100 เมตร

23031

สายส่งน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว SUPERHOSE ยาว 100 เมตร

23032

สายส่งน้ำ PVC ตราม้า TPH 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร

สายดูด ไนล่อน

23011

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 เมตร  (ตัดแบ่งขายได้)

23012

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23013

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23014

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว 6 หุน ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23015

สายดูดไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23016

สายดูดไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23017

สายดูดไนลอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร  (ตัดแบ่งขายได้)

23018

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 24 เมตร  (ตัดแบ่งขายได้)

23019

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23020

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23021

สายดูดไนลอน ขนาด 1 นิ้ว 6 หุน ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23022

สายดูดไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23023

สายดูดไนลอน ขนาด 2 นิ้ว 2 หุน ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23024

สายดูดไนลอน ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23025

สายดูดไนลอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 24 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

23026

สายดูดไนลอน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 12 เมตร (ตัดแบ่งขายได้)

 

 

อุปกรณ์ใช้กับท่อ และระบบน้ำ

32001 กาวทาท่อกระป๋องเขียว 50g.

 

 

32002 กาวทาท่อ PVC (ชนิดใส)
ตราช้าง 250g.

 

32003 เทปพันเกลียวจัมโบ้

 

32005 ซิลิโคน แวกเกอร์ ขาว

 

32006 ซิลิโคน แวกเกอร์ ดำ

 

32007 ซิลิโคน แวกเกอร์ ใส

 

 

46032 กาวทาท่อแบบหลอด ตราแชมป์ 10 ml
46033 กาวทาท่อแบบหลอด ตราแชมป์ 15 ml
46034 กาวทาท่อแบบหลอด ตราแชมป์ 25 ml

 

 

ท่อ PVC และ ข้อต่อ PVC


ท่อ PVC สีฟ้าตรานกอินทรีย์

รหัส

รายการ

หนา/บาง

ขนาด

20001

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

1 นิ้ว 2 หุน

20002

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

1 นิ้ว ครึ่ง

20003

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

2 นิ้ว

20004

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

2 นิ้ว ครึ่ง

20005

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

3 นิ้ว

20006

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

4 นิ้ว

20007

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

5 นิ้ว

20008

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 5

6 นิ้ว

20009

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 8.5

ครึ่ง นิ้ว

20010

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 8.5

6 หุน

20011

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบบาง) 8.5

1 นิ้ว

 

รหัส

รายการ

หนา/บาง

ขนาด

20012

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

1 นิ้ว 2 หุน

20013

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

1 นิ้ว ครึ่ง

20014

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

2 นิ้ว

20015

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

2 นิ้ว ครึ่ง

20016

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

3 นิ้ว

20017

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

4 นิ้ว

20018

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

5 นิ้ว

20019

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 8.5

6 นิ้ว

20020

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 13.5

ครึ่ง นิ้ว

20021

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 13.5

6 หุน

20022

ท่อ PVC สีฟ้าตรานก

(แบบหนา) 13.5

1 นิ้ว

 


ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

รหัส

รายการ

หนา/บาง

ขนาด

20023

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

1 นิ้ว 2 หุน

20024

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

1 นิ้ว ครึ่ง

20025

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

2 นิ้ว

20026

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

2 นิ้ว ครึ่ง

20027

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

3 นิ้ว

20028

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

4 นิ้ว

20029

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

5 นิ้ว

20030

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 5

6 นิ้ว

20031

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 8.5

ครึ่ง นิ้ว

20032

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 8.5

6 หุน

20033

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบบาง) 8.5

1 นิ้ว

 

รหัส

รายการ

หนา/บาง

ขนาด

20034

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

1 นิ้ว 2 หุน

20035

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

1 นิ้ว ครึ่ง

20036

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

2 นิ้ว

20037

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

2 นิ้ว ครึ่ง

20038

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

3 นิ้ว

20039

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

4 นิ้ว

20040

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

5 นิ้ว

20041

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 8.5

6 นิ้ว

20042

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 13.5

ครึ่ง นิ้ว

20043

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 13.5

6 หุน

20044

ท่อ PVC สีฟ้าตราสามบ้าน

(แบบหนา) 13.5

1 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20045

ข้อต่อตรง

ครึ่ง นิ้ว

20046

ข้อต่อตรง

6 หุน

20047

ข้อต่อตรง

1 นิ้ว

20048

ข้อต่อตรง

1 นิ้ว 2 หุน

20049

ข้อต่อตรง

1 นิ้ว ครึ่ง

20050

ข้อต่อตรง

2 นิ้ว

20051

ข้อต่อตรง

2 นิ้ว ครึ่ง

20052

ข้อต่อตรง

3 นิ้ว

20053

ข้อต่อตรง

4 นิ้ว

20054

ข้อต่อตรง

6 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20055

ข้องอ 90 องศา

ครึ่ง นิ้ว

20056

ข้องอ 90 องศา

6 หุน

20057

ข้องอ 90 องศา

1 นิ้ว

20058

ข้องอ 90 องศา

1 นิ้ว 2 หุน

20059

ข้องอ 90 องศา

1 นิ้ว ครึ่ง

20060

ข้องอ 90 องศา

2 นิ้ว

20061

ข้องอ 90 องศา

2 นิ้ว ครึ่ง

20062

ข้องอ 90 องศา

3 นิ้ว

20063

ข้องอ 90 องศา

4 นิ้ว

20064

ข้องอ 90 องศา

5 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20065

ข้องอ 45 องศา

ครึ่ง นิ้ว

20066

ข้องอ 45 องศา

6 หุน

20067

ข้องอ 45 องศา

1 นิ้ว

20068

ข้องอ 45 องศา

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20069

สามทาง

ครึ่ง นิ้ว

20070

สามทาง

6 หุน

20071

สามทาง

1 นิ้ว

20072

สามทาง

1 นิ้ว 2 หุน

20073

สามทาง

1 นิ้ว ครึ่ง

20074

สามทาง

2 นิ้ว

20075

สามทาง

2 นิ้ว ครึ่ง

20076

สามทาง

3 นิ้ว

20077

สามทาง

4 นิ้ว

20078

สามทาง

5 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20079

ข้อต่อตรงลด

6 หุน x ครึ่ง นิ้ว

20080

ข้อต่อตรงลด

1 นิ้ว x ครึ่ง นิ้ว

20081

ข้อต่อตรงลด

1 นิ้ว x 6 หุน

20105

ข้อต่อตรงลด

1 นิ้ว ครึ่ง x 1 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20082

ข้องอ 90 องศาลด

6 หุน x ครึ่ง นิ้ว

20083

ข้องอ 90 องศาลด

1 นิ้ว x ครึ่ง นิ้ว

20084

ข้องอ 90 องศาลด

1 นิ้ว x 6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20085

สามทางลด PVC

6 หุน x ครึ่ง นิ้ว

20086

สามทางลด PVC

1 นิ้ว x ครึ่ง นิ้ว

20087

สามทางลด PVC

1 นิ้ว x 6 หุน

20116

สามทางลด PVC ตรามือ

1 นิ้ว ครึ่ง x 4 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20088

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ครึ่ง นิ้ว

20089

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

6 หุน

20090

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

1 นิ้ว

20106

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

1 นิ้ว ครึ่ง

20107

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

2 นิ้ว

20117

ข้อต่อตรง เกลียวนอก ตรามือ

1 นิ้ว

20118

ข้อต่อตรง เกลียวนอก ตรามือ

1 นิ้ว ครึ่ง

20147

ข้อต่อตรง เกลียวนอก ตรามือ

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20091

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ครึ่ง นิ้ว

20092

ข้อต่อตรง เกลียวใน

6 หุน

20093

ข้อต่อตรง เกลียวใน

1 นิ้ว

20104

ข้อต่อตรง เกลียวใน

1 นิ้ว ครึ่ง

20103

ข้อต่อตรง เกลียวใน

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20094

ข้องอ 90 องศาเกลียวใน

ครึ่ง นิ้ว

20095

ข้องอ 90 องศาเกลียวใน

6 หุน

20096

ข้องอ 90 องศาเกลียวใน

1 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20097

สามทางเกลียวใน

ครึ่ง นิ้ว

20098

สามทางเกลียวใน

6 หุน

20099

สามทางเกลียวใน

1 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20108

สี่ทาง PVC

2 นิ้ว

20109

สี่ทางลด PVC

1 นิ้วครึ่ง x 4 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20100

ฝาครอบ PVC

ครึ่ง นิ้ว

20101

ฝาครอบ PVC

6 หุน

20102

ฝาครอบ PVC

1 นิ้ว

20110

ฝาครอบ PVC ตรามือ

1 นิ้ว  ครึ่ง

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20111

ฝาครอบ PVC เกลียวใน ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20112

ฝาครอบ PVC เกลียวใน ตรามือ

6 หุน

20113

ฝาครอบ PVC เกลียวใน ตรามือ

1 นิ้ว

20114

ฝาครอบ PVC เกลียวใน ตรามือ

1 นิ้ว  ครึ่ง

20115

ฝาครอบ PVC เกลียวใน ตรามือ

2 นิ้ว  

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20119

ต่อตรง PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20120

ต่อตรง PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20121

ต่อตรง PVC เกลียวนอก ทองเหลือง ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20122

ต่อตรง PVC เกลียวนอก ทองเหลือง ตรามือ

6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20123

สามทาง PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20124

สามทาง PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20125

ข้องอ PVC เกลียวนอก ทองเหลือง ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20126

ข้องอ PVC เกลียวนอก ทองเหลือง ตรามือ

6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20127

ข้องอ PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

ครึ่ง นิ้ว

20128

ข้องอ PVC เกลียวใน ทองเหลือง ตรามือ

6 หุน

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20129

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ครึ่ง นิ้ว

20130

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

6 หุน

20131

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

1 นิ้ว ครึ่ง

20132

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20133

นิ้ปเปิ้ล PVC

ครึ่ง นิ้ว

20134

นิ้ปเปิ้ล PVC

6 หุน

20135

นิ้ปเปิ้ล PVC

1 นิ้ว

20136

นิ้ปเปิ้ล PVC

1 นิ้ว ครึ่ง

20137

นิ้ปเปิ้ล PVC

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20138

ท่ออุดแท้งค์ PVC

6 หุน

20139

ท่ออุดแท้งค์ PVC ใหญ่

1 นิ้ว

20140

ท่ออุดแท้งค์ PVC ใหญ่

1 นิ้ว ครึ่ง

20141

ท่ออุดแท้งค์ PVC ใหญ่

2 นิ้ว

 

 

รหัส

รายการ

ขนาด

20142

เฉพาะฝาท่ออุดแท้งค์ + ประเก็น

ครึ่งนิ้ว

20143

เฉพาะฝาท่ออุดแท้งค์ + ประเก็น

6 หุน

20144

เฉพาะฝาท่ออุดแท้งค์ + ประเก็น

1 นิ้ว

20145

เฉพาะฝาท่ออุดแท้งค์ + ประเก็น

1 นิ้ว ครึ่ง

20146

เฉพาะฝาท่ออุดแท้งค์ + ประเก็น

2 นิ้ว

 

 

กลับขึ้นด้านบน