อะไหล่ชุดถังฟูราดาน (CF)

 

14001 ถังเล็ก

 

14002 ขาตั้งถัง

14003 เฟืองปั่น

14004 เพลาเฟืองปั่น

14005 เฟือง 30 T รู 6 หุน

14006 ชุดเฟือง 30 T ผ่า

14007 ข้องอท่อปุ๋ย

14008 สายยาง 1 นิ้ว ยาว 70 ซม.

14009 แหวนล๊อคใน  #50

14010 โอลิ้ง นอก 50 mm.หนา 3 mm.

14011 ลูกปืน 6304-22 NTN

14012 โซ่ 60 ยาว 2.22 ม.

 

อะไหล่รวม

5001 CF ลูกปืน 6203

5032 CF แหวนล๊อคใน  เบอร์ 39

5034 CF ข้อต่อครึ่งข้อ  เบอร์  60

5035 CF ข้อต่อเต็มข้อ  เบอร์  60

5050 CF ตัวตั้งโซ่ซ้าย

 

5063 CF เฟืองตั้งโซ่ 12 T แกนกลาง

น๊อต

11001 CF แหวนสปริง 2 หุน ครึ่ง

11029 CF สายยูตัวผู้

11030 CF สายยูตัวเมีย

11032 CF บานพับสเตลเลส 4"

11075 CFn11 ชุดแกนเฟืองตั้งโซ่กลาง

11143 CFN02 ชุดน๊อต NC 4 หุน 3 นิ้วครึ่ง

11147 CFN03 ชุดน๊อต 4 หุน 2 นิ้ว

11151 CFN04 ชุดน๊อต 3 หุน 2 นิ้ว

11153 CFN05 ชุดน๊อต 2 หุนครึ่ง ยาว 1 นิ้ว

11182 CFN06 ชุดน๊อตตั้งโซ่

11186 mpi เข็มขัดรัดสายยาง #3) 2 นิ้ว - 2 นิ้ว 6 หุน

11190 CF สปริงตั้งโซ่