ชุดถังฟูราดาน


รายละเอียด :

ชุดถังฟูราดาน เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้กับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น ฟูราดาน หรือ สารอื่นๆ
ที่มีลักษณเป็นผง โดยใส่ลงดิน ซึ่งตัวถังเป็น อุปกรณ์ติดยึด สามารถถอดออกได้
และใช้ระบบกำลังส่งจากเครื่องมือชนิดอื่น ที่ถังอุปกรณ์ไปติดยึด

ประโยชน์ :

ใช้ใส่สารเคมีลงสู่ดิน เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

วิธีการใช้งาน :

ใช้ติดกับเครื่องมือ หลายชนิด เช่น เครื่องใส่ปุ๋ย (MPI) , เครื่องกำจัดวัชพืช (SRT6) เป็นต้น

ลักษณะของอุปกรณ์ :

ประกอบไปด้วยชุดเพลาขับ ชุดเฟืองขับ ชุดถังใส่สารเคมี
โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นแสตนเลส กันสนิม


การบำรุงรักษา :

ทำความสะอาดถังใส่สารเคมี หลังการใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ
เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันในการใช้งานครั้งถัดไป
ตรวจเช็คความแน่นของน๊อตทุกตัวก่อนการใช้งาน

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท