เครื่องพรวนสับและคลุกใบอ้อย
ติดถังปุ๋ย

รายละเอียด :

การห่มใบอ้อย หลังการตัดอ้อยสด มีประโยชน์ทั้งเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้ดินแล้ว ยังสามารถลดอัดตราการระเหยความชื้นจากดินได้อีกด้วย
เครื่องพรวนสับและคลุกใบอ้อย มีลักษณะเป็นจานจักรติดอยู่บนตำแหน่ง
ที่ช่วยให้การปาดดิน สับใบ และคลุกใบอ้อย ทำได้อย่างเหมาะสม
โดยไม่ตัดรากอ้อย กระบะบนโครงใช้เพิ่มน้ำหนักแรงกดตามสภาพของดิน
ล้อหลังช่วยพยุงโครงสร้างให้เกิดความสมดุล แข็งแรง ทนทานต่องานหนัก

ประโยชน์ :

ใช้พรวนดิน สับ และคลุกใบอ้อย หรือใช้คลุกปุ๋ยชีวภาพ เช่นกากน้ำตาล
เพื่อเพิมฮิวมัสให้ดิน ใช้ได้ทั้งอ้อยตอและอ้อยที่ต้องการรื้อตอเพื่อปลูกใหม่

ขนาด :

กว้าง 2.1 เมตร x ยาว 2.85 เมตร x สูง 1.7 เมตร

น้ำหนัก :

990 กิโลกรัม โดยประมาณ

วิธีการใช้งาน :
 • ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ โดยจะต้องปรับตั้งให้ได้
  ขนานกับพื้นเสมอ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  เพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้แทรกเตอร์ขนาด 90 แรงม้า ขึ้นไป
 • ใช้เกียร์สโลว์ 3-4 ระหว่างการทำงาน
  ควรทำงานด้วยความเร็ว จะทำให้
  การคลุกใบมีประสิทธิภาพ
 • ช่วงเวลาการใช้ ให้ทำงาน 2 ครั้ง
  ครั้งที่ 1 หลังจากตัดอ้อยแล้ว 7 วัน
  ครั้งที่ 2 หลังจากตัดอ้อยแล้ว 30 วัน
 • ควรนำวัตถุที่มีน้ำหนักไปถ่วงในถังกระบะ (สีแดง) เพื่อเพิ่มน้ำหนักในการทำงาน เช่น หิน ดิน ทราย กระสอบปุ๋ย เป็นต้น
 • ควรใช้ปุ๋ยในอัตราไร่ละ 15-20 กิโลกรัม
 • หรือ สแกนที่นี่
ความสามารถในการทำงาน :

25 - 30 ไร่ต่อวัน

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 1.5 - 2 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 คน / รถแทรกเตอร์กำลัง 90 แรงม้า

การบำรุงรักษา :

ตรวจเช็คน๊อตยึดตามจุดต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน
อัดจารบีที่ดุมจานพรวนทุกวัน
ตรวจสอบลมยางให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท