เครื่องผานไถเตรียมดิน 24 จาน
ระบบ ไฮดรอลิก

รายละเอียด :

ใช้ในการพรวนดินก่อนการปลูกอ้อยหรือก่อนการตีดินให้ละเอียดอีกครั้ง (ด้วยมินิคอมบาย) โดยจะทำการพรวนดินให้ละเอียดในระดับความลึก 20-25 เซนติเมตร พร้อมกับการปิดความชื้นด้วยใบปาดด้านท้ายของเครื่องมือ และยังช่วยในการเกลี่ยปรับระดับของดินให้สม่ำเสมอ
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การปลูกอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผานพรวนดิน 24 จาน ระบบไฮดรอลิก สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีไส้งาน
และดินไม่สูญเสียความชื้น ประหยัดต้นทุน เวลา และทำให้อ้อยมีประสิทธิภาพ

ผานพรวนดิน 24 จาน สามารถทำงานในสภาพพื้นที่ดินแข็งสูงได้ดี เนื่องจากเครื่องมือ
มีน้ำหนักมาก และจำนวนผานจานมาก ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ

การใช้ระบบกระบอกไฮดรอลิกช่วยยก เพื่อยกชุดผานให้สูงขึ้น ทำให้ไม่ต้องยกหางของรถแทรกเตอร์(เนื่องจากเครื่องมือมีน้ำหนักมาก) เช่นเวลาเลี้ยวก็ยกชุดผานขึ้น หรือตอนขับรถแทรกเตอร์บนถนนเป็นต้น

ขนาด :

กว้าง 3.2 เมตร x ยาว 7.3 เมตร x สูง 1.7 เมตร

น้ำหนัก :

3,500 กิโลกรัม โดยประมาณ

วิธีการใช้งาน :
 • ใช้พรวนดินหลังการไถครั้งแรก
 • ติดตั้งที่ระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ แบบ 4 แจ๊ค
 • ใช้กับรถไถขนาด 125 แรงม้าขึ้นไป
 • ติดตั้งกับรถไถโดยจะต้องปรับตั้งให้ได้ขนานกับพื้นเสมอ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานแนะนำให้ใช้เกียร์ ไฮ 1 ต้องการความเร็วขณะทำงาน
  จะทำให้ทำงานได้ประสิทธิภาพ
 • ความกว้างของระยะไถ 3 เมตร ไม่มีไส้งาน
  เนื่องจากชุดผานพรวนดิน กว้างกว่าระยะล้อของรถแทรกเตอร์
 • ไม่ควรขันสปริงตรงหางปาดให้แข็งมากเกินไป เพราะจะทำให้
  การกลบดินทำได้ไม่สมบูรณ์ ควรขันสปริงให้พอดี
 • รับชมวีดีโอ
ความสามารถในการทำงาน :
ความสามารถในการทำงาน 70-80 ไร่ต่อวัน (ที่ 8 ชม.)
อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 1-2 ลิตรต่อไร่ พนักงาน ขับรถไถ 1 คน

การบำรุงรักษา :
 • ควรตรวจเช็คจารบีอยู่สม่ำเสมอ ถ้าจารบีหมดไป ควรอัดจารบีเพิ่มเติม
 • ควรตรวจเช็คผานจานให้มีความคมอยู่เสมอ ถ้าสึกหรอสามารถซื้อผานจานมาทำการเปลี่ยนได้
 • ควรตรวจเช็คความสมบูรณ์ของชุดกระบอกไฮดรอลิก ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ ถ้ามีอาการรั่ว ให้ทำการเปลี่ยนทันที
ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท