เครื่องไถเตรียมดิน
ดิสคอมบาย
D8SS

หน้าที่การใช้งาน :

ใช้สำหรับขั้นตอนการเตรียมดินสุดท้ายก่อนการปลูก โดยทำหน้าที่พรวนดินให้ละเอียดด้วยผานจาน ทำงานคล้ายๆ มินิคอมบาย แต่จะเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีดินลัษณะเป็นดินปนทราย หรือดินทราย เพราะจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายกว่ามินิคอมบาย เพราะอัตราสึกหรอน้อยกว่า สามารถเตรียมดินละเอียด
ได้ลึกถึง 25-30 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยรองพื้น ในตำแหน่งที่ปลูกอ้อยที่ระดับความลึก 40-50 เซนติเมตร พร้อมกับลูกกลิ้งที่ทำหน้าที่ปิดความชื้น และมีมาร์กเส้นเพื่อให้ขั้นตอนปลูกอ้อยทำงานได้สะดวก

ขนาด :

กว้าง 2.25 เมตร x ยาว 3.15 เมตร x สูง 1.55 เมตร

น้ำหนัก :

680 กิโลกรัม โดยประมาณ

วิธีการใช้งาน :
ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ โดยจะต้องปรับตั้ง
ให้ได้ขนานกับพื้นเสมอ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช่เกียร์ สโลว 2-3 ในการทำงาน

 

ความสามารถในการทำงาน :

20 - 30 ไร่ต่อวัน
ถังปุ๋ยใส่ได้ ถังละ 60 - 70 กิโลกรัม

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 2.5 - 3 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 คน /
กำลังแทรกเตอร์ 70 แรงม้าขึ้นไป

การบำรุงรักษา :
  • ไม่ควรเปลี่ยนสลักเซฟตี้ที่ขาริปเปอร์ เป็นสิ่งที่แข็งกว่า เช่น น็อตแข็ง สลักชุบแข็ง เป็นต้น เพราะจะทำให้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย อาจเกิดความเสียหายกับโครง เครื่องมือ หรือขาริปเปอร์ได้

  • หลังการใช้งานให้ทำความสะอาดชุดจานไม่ให้มีเศษดิน
    หรือเศษปุ๋ยติด และอัดจารบีที่ชุดลูกปืน
    เก็บรักษาไว้ในที่ร่มจะช่วยให้อายุการใช้งานนานขึ้น
    เมื่อใช้ไปในระยะเวลานานจานจะสึก ควรเปลี่ยนจานใหม่
    (เมื่อจานมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากกว่า 4 นิ้ว)
ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท