นายสมนึก ประธานทิพย์

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร - การจัดการ


นายสุโชติ ปัญญาวุฒิชัย

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
นางนิธิมา ประธานทิพย์

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี

นายวีระยุทธ ประธานทิพย์

ผู้จัดการ สาขา ตากฟ้า
(ร้านฟาร์มเมอร์เซนเตอร์)