งานวิจัยเกี่ยวกับอ้อย


งานวิจัยที่ 1 เปอร์เซ็นต์การขึ้นของอ้อยด้วยวิธีปลูกแบบข้อตา
การทดลอง

 • การเลือกข้อตาที่ดี โดยนำพันธุ์อ้อยมาหั่นแต่ส่วนข้อตาที่ดี (ดังภาพ)

    
   
 • โดยข้อตาที่ไม่ดีตัดออก (ดังภาพ)

 

 • นำข้อตาดีที่คัดแล้ว มาใส่ถาดหลุมสำหรับปลูก โดยรองก้นหลุมเล็กน้อยด้วยทราย (ดังภาพ)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • แล้วกลบด้วยทราย (ดังภาพ)
   
 • ผลการทดลอง (ดังภาพ)

 

                                                                                กลับขึ้นข้างบน