การตัดอ้อย และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน


การตัดอ้อย

การตัดอ้อยในประเทศไทยมีอยู่ 3 แบบ คือ

  • การตัดอ้อยสด แบบลำด้วยแรงงานคน (แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยนิยม เนื่องจากใช้เวลาตัดนานกว่า จึงไม่คุ้มค่าแรง)

  • การตัดอ้อยสดแบบท่อนด้วย รถตัดอ้อย
     
  • การตัดอ้อยไฟไหม้ แบบลำด้วยแรงงานคน
     

 

การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล

มีอยู่ 3 แบบ คือ

  • การใช้รถตระกร้า

 

  • การใช้รถไถลากเทลเลอร์

 

  • การใช้รถพ่วง

 

 


 

                                                                                กลับขึ้นข้างบน