<การรับประกันสินค้า> การซ่อมบำรุงสินค้า


ชื่อสินค้า ระยะเวลารับประกัน (ปี) เงื่อนไขการรับประกัน
เครื่องไถปรับหน้าดิน ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
เครื่องไถเตรียมดินทุกรุ่น ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
เครื่องปลูกอ้อยทุกรุ่น ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
เครื่องพรวนดินทุกรุ่น ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
รถฉีดยาอ้อย ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
ระบบให้น้ำอ้อย ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
รถตัดอ้อย ตลอดอายุการใช้งาน มีฝ่ายบริการซ่อมบำรุง
อะไหล่ - -