คลิกที่สินค้าเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อะไหล่ริปเปอร์ 3 ขา ,5 ขา และ 7 ขา
(ขาธรรมดา/ขามินิ) RP3,RP5,RP7


อะไหล่ผานไถเตรียมดิน
22 จาน (ชุดธรรมดา / ชุดพิเศษ)
22D22 / 22D24

อะไหล่เครื่องไถเตรียมดินโรตารี่

มินิคอมบาย (MC)

อะไหล่เครื่องไถเตรียมดิน
(DISC COMBINE)
D8SS / D8SS HV

อะไหล่เครื่องปลูกรุ่นธรรมดา (NGP)

 

 

อะไหล่เครื่องปลูกรุ่นไฮสปีด (HSP)

อะไหล่เครื่องพรวนใส่ปุ๋ยผ่ากออ้อย (ST)

อะไหล่เครื่องพรวนสับคลุกใบอ้อย (D4)
และ ชุดถังปุ๋ยเครื่องคลุกใบ (D4SS)

 

อะไหล่เครื่องล้มสันร่องอ้อย

(CUT AWAY) C 7 / C9

อะไหล่เครื่องพรวนดินใส่ปุ๋ยฝังกลบ M.P.I / MPI CRB

(ขาธรรมดา / ขามินิ / ขา HV)

 

อะไหล่เครื่องเติมอากาศ ( CRT )

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช (SRT6SS)

 

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช (SRT6)

 

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช
SRT4 และชุดถังปุ๋ย SRT4 SS

 

อะไหล่ชุดถังฟูราดาน (CF)

 

อะไหล่เครื่องปรับหน้าดิน
แลนด์แพลน (LP)