คลิกที่สินค้าเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อะไหล่ริปเปอร์ 3 ขา ,5 ขา และ 7 ขา
(ขาธรรมดา/ขามินิ) RP3,RP5,RP7


อะไหล่ผานไถเตรียมดิน
22 จาน (ชุดธรรมดา / ชุดพิเศษ)
22D22 / 22D24

อะไหล่ริปเปอร์ 5 ขา และ 7 ขา ขา HV


เครื่องไถปรับโครงสร้างดิน ไถสิ่ว
5 ขา , 7 ขา และ 9 ขา แบบมีและไม่มีถังปุ๋ย

 

อะไหล่เครื่องไถเตรียมดินโรตารี่

มินิคอมบาย (MC)

อะไหล่เครื่องไถเตรียมดิน
(DISC COMBINE)
D8SS / D8SS HV / D8SS 2แถว

 

อะไหล่เครื่องปลูกรุ่นธรรมดา (NGP)

 

 

อะไหล่เครื่องปลูกรุ่นไฮสปีด (HSP)

อะไหล่เครื่องพรวนใส่ปุ๋ยผ่ากออ้อย (ST)

อะไหล่เครื่องพรวนสับคลุกใบอ้อย (D4)
และ ชุดถังปุ๋ยเครื่องคลุกใบ (D4SS)

 

อะไหล่เครื่องล้มสันร่องอ้อย

(CUT AWAY) C 7 / C9

อะไหล่เครื่องพรวนดินใส่ปุ๋ยฝังกลบ
M.P.I
/ MPI CRB /
MPI DIS OPENER

(ขาธรรมดา / ขามินิ / ขา HV)

 

อะไหล่เครื่องเติมอากาศ ( CRT )

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช (SRT6SS)

 

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช (SRT6)

 

อะไหล่เครื่องกำจัดวัชพืช
SRT4 และชุดถังปุ๋ย SRT4 SS

 

อะไหล่ชุดถังฟูราดาน (CF)

 

อะไหล่เครื่องปรับหน้าดิน
แลนด์แพลน (LP)

เครื่องปลูกอ้อยถุง
Shute planter (SPT)

เครื่องกวาดใบอ้อย TWSR

อะไหล่ผาน 3 D3

อะไหล่ผาน 7 D7

อะไหล่ผานพรวน 6 จาน D6

 

อะไหล่ผานไถเตรียมดิน
22 จาน ระบบ ไฮดรอลิค
22DHD

 

อะไหล่ผานไถเตรียมดิน
24 จาน ระบบ ไฮดรอลิค
22DHD

 

เครื่องไถเตรียมดิน

Blade combine BC

 

 

เครื่องปลูกอ้อยท่อน บินเลต (Billet)

เครื่องโรยปุ๋ยแบบสายพาน BA2

 

รถตะกร้า 2 ตะกร้า , 3 ตะกร้า Tipping Bins