คลิกที่สินค้าเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องปลูกชุดมาตรฐาน ร่องเดี่ยว
NGP

เครื่องปลูกชุดไฮด์สปีด ร่องเดี่ยว (ช่องใส่อ้อย 2 ช่อง)
HSP


เครื่องปลูกอ้อยแบบหลุม Shoot Planter

เครื่องปลูกอ้อย รุ่น ไฮสปีด โซนิค ร่องเดี่ยว (ช่องใส่อ้อย 1 ช่อง) รุ่นใหม่
HSP Sonic