วิธีการสั่งซื้อ มี 2 วิธี คือ

การซื้อด้วยเงินสด ผ่านทางบริษัท นครสวรรค์ สตีล โดยตรง
การติดต่อผ่านบริษัท ด้วยการโทรติดต่อผ่านบริษัท
โทร. 056-380-006,056-380-007
มือถือ 086-368-5571 , 086-368-5573
แฟกซ์ 056-380-008


การติดต่อผ่านบริษัทด้วย การสอบถามรายละเอียด ผ่านเว็บไซด์ siamprocane.com โดยพิมพ์
สิ่งที่ต้องการ สอบถามที่เมนู.ติดต่อเรา       การสั่งซื้อ โดยผ่านการกู้กับทางโรงงานน้ำตาล (เกี้ยว)
รายละเอียดโปรดสอบถามมาทาง บริษัทนครสวรรค์ สตีล