กิจกรรมในช่วงนี้


ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561

ทางบริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด ได้มีการจัดอบรมเกษตรชาวไร่อ้อย
โดยมีการ แจ้งสมัครผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ
แบ่งเป็น 10 รุ่น รุ่นละ 40 คน สำหรับการอบรม
ในหัวข้อ การปลูกอ้อย 5 ขั้นตอน
และรุ่นพิเศษ สำหรับชาวไร่อ้อยที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว
ในหัวข้อ การบริหารจัดการแปลงอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในปีนี้ ได้มีชาวไร่อ้อย สมัครเข้ามาร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
สร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน และไดแลกเปลี่ยนสาระความรู้
กันอย่างครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ และการปฏิบัติจริง
รวมถึงยังได้มิตรภาพใหม่ ๆ ระหว่างชาวไร่อ้อย
ทั้งเขตใกล้เคียงกัน และข้ามภูมิภาค

ทางทีมงาน นครสวรรค์ สตีล จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ เหล่าคณะอาจารย์
และลูกศิษย์ รุ่น ปี 2559-60 เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมให้ความรู้แก่
เกษตรกรรุ่น ปี พ.ศ. 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหล่าเกษตรกร
ที่มาร่วมอบรม ทุกท่าน จะนำความรู้ที่ได้อบรมไปพัฒนา
การปลูกอ้อยของตนเอง ให้ได้ผลผลิตดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

วันที่ 12 มีนาคม 2558

วันรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2557
โดยเครื่องที่ได้รับรางวัล คือ
"เครื่องปลูกอ้อย แบบใช้ต้นกล้า"

บรรยากาศในงาน

รางวัลที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 57 รางวัล
แต่มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล
ได้แก่ รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
และรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 รางวัล
โดยเครื่องปลูกอ้อย แบบใช้ต้นกล้า
ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2557

งานสาธิตเครื่องมือ ของ บริษัทนครสวรรค์ สตีล
แก่ชาวไร่อ้อย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จังหวัด นครสวรรค์
โดย ในปีนี้ มีการนำเครื่องมือรุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนา ออกมาแสดงการทำงาน
อาทิ เครื่องปลูกอ้อยรุ่นโซนิค , เครื่องปลูกอ้อยท่อน , เครื่องใส่ปุ๋ย MPI แบบติดลูกกลิ้ง
และอื่นๆ อีกมากมาย

รวมถึง ยังมีเครื่องมืออื่นๆ และรถไถหลากหลายยี่ห้อ มาจัดแสดง และสาธิตให้ได้ชมกันอย่างคับคั่ง


ภาพบรรยากาศการสาธิตเครื่องมือ

 

ชาวไร่กลุ่มผู้นำ ทีมงาน KTIS และคุณกิวโด้

 

ทางเข้าหน้างาน

 

บริเวณกล่าวปราศัยเกี่ยวกับงานในปีนี้

 

บริเวณบู๊ทจัดงาน มีเครื่องมือ และ รถไถมาจัดแสดงมากมาย

 

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ให้เกียรติเปิดงาน ด้วยการปลูกอ้อยด้วย เครื่องปลูกไฮสปีด
โดยมีคุณกิวโด้ อานิก้า ให้เกียรติขับรถไถให้

 

บริเวณจุดสาธิตเครื่องมือ เตรียมพร้อมเครื่องมือมากมาย ที่จะสาธิต
ด้วยพื้นที่บริเวณกว้าง เพื่อรองรับชาวไร่ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

อีกทั้งมีเครื่องมืออื่นๆร่วมสาธิตในงานด้วย เช่น เครื่องเก็บหิน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
และเครื่องม้วนใบอ้อย เพื่อส่งขายแก่โรงงานผลิตไฟฟ้า
เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้อีกด้วย

 

***************************11.12.2557*************************

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2556

งานสาธิตเครื่องมือ ของ บริษัทนครสวรรค์ สตีล
แก่ชาวไร่อ้อย ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จังหวัด นครสวรรค์
โดย ในปีนี้ มีการนำเครื่องมือรุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนา ออกมาแสดงการทำงาน
ให้ชาวไร่อ้อยดูหลายเครื่อง เพื่อมุ่งเน้น ทั้ง การพัฒนาต่อยอด การปลูกอ้อยแนวใหม่
แบบยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการสาธิตเครื่องมือ โดยในปีนี้ มีชาวไร่ มาร่วมชมการสาธิตเป็นจำนวนมาก

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

งานสาธิตเครื่องมือ แก่ชาวไร่ ของ บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ณ อำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
โดย ในปีนี้ มีการจำนำเครื่องมือรุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนาออกมาแสดง การทำงานให้ชาวไร่อ้อยดูหลายเครื่อง
เพื่อมุ่งเน้นทั้ง เสนอการพัฒนาต่อยอด การปลูกอ้อยแนวใหม่ แบบยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการสาธิตเครื่องมือ โดยในปีนี้ มีชาวไร่ มาร่วมชมการสาธิตเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งยังมี การบริการข้อมูล ในส่วนงานวิชาการ จากทาง บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์

 

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 14 สิงหาคม 2556

วันรับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

ป้ายรางวัล

บรรยากาศในงานO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 27 มกราคม 2556

การทำบุญเปิดสาขา ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร
ของบริษัทนครสวรรค์ สตีลจำกัด ในชื่อสาขา คือ ร้านฟาร์มเมอร์เซนต์
เพื่อเป็นการบริการแก่ชาวเกษตร ด้วยสินค้าการเกษตรที่หลากหลายครบวงจร
บริหารงานโดย คุณวีระยุทธ์ ประธานทิพย์

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรเยี่ยมชมสินค้า และบริการได้ค่ะ
ช่วงพิเศษเปิดสาขาใหม่ จะมีโปรโมชั่นสิค้า บริการแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 056-374599 , 056-374600 (fax) มือถือ 088-7523113

 

 

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 15 มกราคม 2554

การบรรยายแก่ชาวไร่อ้อยกลุ่มเซลล์รุ่นใหม่
ของโรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรม
ในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเตรียมดิน ปลูกอ้อย และอื่นๆ
เพื่อให้ชาวไร่นำเครื่องมือไปใช้อย่างถูกวิธี
เพื่อจะได้ลดการสูญเสียผลผลิต
จากการใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี

 

 

 

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 6 มกราคม 2554

เที่ยวชมเมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่อ้อย
แหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าไปเที่ยว
ในจังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ.....

 

 

 

 

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 23 ธันวาคม 2553

การเยี่ยมชมประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือตัวใหม่
ผานไถเตรียมดิน 20 จาน
โดยคุณสมนึก ประธานทิพย์
ผู้จัดการ ฝ่ายการจัดการทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 9 ธันวาคม 2553

การสาธิตเครื่องมือเกี่ยวกับ
การปลูกอ้อยแก่ชาวเกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อย โดยเกิดจาก
ความร่วมมือของ
บริษัทน้ำตาลเกษตรไทย และ
บริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด
โดยในปีนี้จะมีการสาธิวิธีการ
เตรียมดินแบบที่ช่าวไร่อ้อย
ใช้กันทั่วไป และแบบใช้
เครื่องมือที่เกิดจากการคิดค้น
ของ มิสเตอร์ กิวโด้ อากีล่า และบริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด
ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดิน
ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกอ้อย
อีกทั้งยังมีการสาธิตเครื่องปลูกอ้อย
เครื่องผ่ากอ เครื่องผานคลุกใบ เป็นต้น

 


O---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O

วันที่ 6 ธันวาคม 2553

การเยี่ยมชมการทำงานของรถตัดอ้อย
ของบริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด