บริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด
เริ่มก่อตั้งวันที่ 9 ตุลาคมในพ.ศ.2537
โดยตั้งอยู่ที่ 109 ม.8 ถนนเนินมะกอก
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

                   
                   > พ.ศ. 2537 มีเป้าหมายเพื่อธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กกล้า โดยเริ่มจากผลิตอุปกรณ์ด้านซ่อมบำรุง
                                     และการทำสีผิวโลหะเท่านั้น

แผนที่/การเดินทางมาถึงดู สถานที่ที่ฉันบันทึกไว้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

                    
                    > พ.ศ. 2542 บริษัทฯ เริ่มผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้านการปลูกอ้อย

                    > พ.ศ. 2548 ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรด้านการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร
                                      และ ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิตอ้อยและการลดต้นทุนอย่างได้ผล

                    
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมา บริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นในการวิจัย  และพัฒนา
อุปกรณ์การเกษตรด้านการปลูกอ้อย
อย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการส่งเสริม
การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ปัจจุบัน บริษัทนครสวรรค์ สตีล มุ่งมั่นวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชาวไร่
และมุ่งพัฒนาด้านการเกษตรของไทย
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


 

ในขบวนการผลิตของบริษัทนครสวรรค์ สตีล จำกัด
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐาน
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นส่วน มีมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 


                          วิสัยทัศน์

                                     เกษตรกรรมยั่งยืน N.K.S. ช่วยพลิกฟื้นเรื่องทำกิน มุ่งมั่นสู่อ้อย 40 ตันต่อไร่

                           ที่ตั้งบริษัท